Captura de pantalla 2018-01-03 a les 15.39.07 Filosofia

Missió:
Com a Dietista, la meva missió és la Promoció de la Salut a través de la reeducació en hàbits de vida saludables. Per aquest motiu els programes personalitzats que elaboro inclouen, a més d’una dieta saludable, recomanacions sobre activitat física (Registre Oficial de Professionals de l’Esport nº 015883), equilibri emocional i correcte descans.

Visió:
Donat que no hi ha un servei de dietètica gratuït dins el sistema sanitari català i que aquest fet discrimina a les famílies en situació de risc, he adquirit el compromís de planificar tallers destinats a la població en general, on es treballaran els hàbits saludables, amb la particularitat que a cada taller, hi haurà un cert número de places gratuïtes destinades a les famílies amb menys recursos.

Valors:
La prioritat és oferir un servei de qualitat buscant l’excel•lència professional, realitzant programes centrats en les persones i amb la salut com a objectiu principal. Tanmateix, és necessari que treballem en equip per tal d’aconseguir els objectius que haurem consensuat. Finalment, recordar que no accepto col•laboracions d’empreses del sector alimentari que afectarien la meva credibilitat.

Captura de pantalla 2018-01-03 a les 15.41.05 Filosofía

Misión:
Como Dietista, mi misión es la Promoción de la Salud a través de la reeducación en hábitos de vida saludables. De ahí que los programas personalizados que elaboro incluyan, además de una dieta saludable, recomendaciones sobre actividad física (Registro Oficial de Profesionales del Deporte nº 015883), equilibrio emocional y correcto descanso.

Visión:
Dado que no hay un servicio de dietética gratuito dentro del sistema sanitario español y que este hecho discrimina a las familias en situación de riesgo, he adquirido el compromiso de planificar talleres destinados a la población en general, donde se trabajarán los hábitos saludables, con la particularidad de que en cada taller, habrá un cierto número de plazas gratuitas destinadas a las familias con menos recursos.

Valores:
La prioridad es ofrecer un servicio de calidad buscando la excelencia profesional, realizando programas centrados en las personas y con la salud como objetivo principal. Sin embargo, es necesario que trabajemos en equipo para conseguir los objetivos que habremos consensuado. Finalmente, recordar que no acepto colaboraciones de empresas del sector alimentario ya que afectarían a mi credibilidad.